Posted on

Zaprojektowanie, a następnie wykonanie i podłączenie instalacji gazowej to nie wszystkie czynności, jakie należy przeprowadzić. Mamy do czynienia bowiem z systemem, który stwarza zagrożenie dla ludzkiego życia. Dlatego przepisy jasno określają, aby obowiązkowo przeprowadzić jeszcze próby szczelności instalacji domowych. Tylko wtedy będzie się mieć pewność, że okaże się ona w pełni bezpieczna.

Odpowiednia i dokładna kontrola

Dzięki głównej próbie szczelności zostanie sprawdzony stan techniczny instalacji. I nie dotyczy ona tylko tych nowo zamontowanych systemów. Mowa także o sytuacji związanej z przebudową czy remontem starszego układu.

Normy, które o tym mówią, przedstawiono w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 roku. Owo pismo bardzo dokładnie określa wszelkie wytyczne związane z użytkowaniem konkretnych urządzeń gazowych w zabudowaniach mieszkalnych.

Oczywiście okresowe próby szczelności instalacji domowych muszą być przeprowadzone tylko przez doświadczonego wykonawcę i w obecności danego przedstawiciela zakładu gazowniczego. Ważną informacją jest również to, że czynność taką w przypadku już zamontowanego układu, dokonuje się, gdy nie był on napełniany przez minimum sześć miesięcy.

Dokument szczelności instalacji gazowej

Samo skontrolowanie jednak nie wystarczy. Trzeba jeszcze udowodnić na piśmie, że instalacja spełnia wymogi bezpieczeństwa i działa bez problemu. Dlatego spisywany jest odpowiedni protokół, który następnie przekazywany jest na ręce właściciela mieszkania.

Zanim jednak do tego dojdzie, najpierw zgodnie z regułami sztuki budowlanej przeprowadzone są bardzo skrupulatne badania całej instalacji. Przyrządem, który idealnie nadaje się do tego zadania, jest manometr. Dzięki niemu ma się pewność, że wynik próby będzie pozytywny.

Próby szczelności instalacji domowych – najważniejsze zasady

Samą czynność wykonuje się odrębnie dla części systemu przed samym gazomierzem oraz osobno z jego pominięciem. Niezabezpieczona antykorozyjnie instalacja musi być oczywiście oczyszczona. Co więcej, należy zaślepić końcówki, a później otworzyć kurki oraz odłączyć odbiorniki gazu.

Wspomniany wyżej manometr będzie pokazywał odpowiedni zakres pomiarowy, pod warunkiem że spełni wymagania sprzętowe klasy 0,6. Ważne jest, aby posiadał tzw. świadectwo legalizacji. Przyjęło się, że ciśnienie czynnika próbnego w czasie przeprowadzania próby szczelności powinno wynosić 0,1 MPa lub 0,21 Mpa w przypadku instalacji zewnętrznej (zamontowanej w ziemi).