Posted on

Dbanie o sprawność maszyn jest kluczem do zachowania ich w dobrej kondycji i długiego czasu eksploatacji bez konieczności napraw. Inwestycja w częste konserwacje jest kluczem do obniżania kosztów pracy maszyny – bez większych awarii inwestuje się ma szynę pieniądze jedynie w ramach konserwacji i wymiany części komplementarnych. Analogicznie sytuacja wygląda w przypadku koparek gąsienicowych. Elementy robocze się zużywają i tylko regularna ich wymiana pozwoli na zapobiegnięcie większej awarii.

Dlaczego należy wymieniać filtry do koparek gąsienicowych?

Każda maszyna ma pewien okres eksploatacji – dodatkowo każdy jej element zużywa się w innym tempie. Dlatego, części, które powinno się wymieniać, są łatwe do demontażu i zastąpienia. Są to filtry do koparek gąsienicowych, płyny takie jak oleje, oraz inne podobne, niezbędne do prawidłowej pracy koparki. Użytkownicy, a nawet operatorzy koparek, nie zdają sobie sprawy, jak istotnym elementem wyposażenia jest olej i jego filtr. Filtr chroni koparkę przed zniszczeniami – zapewnia smarowanie na odpowiednim poziomie. Jeśli dojdzie do jego kompletnego zużycia, elementy ruchome koparki mogą się zatrzeć, a w konsekwencji będzie konieczny ich kosztowny remont. Olej w ciągu pracy się zużywa oraz zanieczyszcza – po pierwsze mają do niego dostęp zabrudzenia, jak i tlen, który powoduje utlenianie i utratę właściwości. Zapchanie filtru jest przyczyną, że nie działa on poprawnie, a więc nie oczyszcza odpowiednio oleju. A to już szybka droga do zniszczenia sprzętu. Dlatego filtry do koparek gąsienicowych powinny być wymieniane wraz z wymianą oleju. Pozwoli to na ciągłą i bezawaryjną pracę sprzętu.

Co daje regularna wymiana oleju i filtrów?

Regularne wymiany filtrów przy zmianie oleju są obowiązkiem każdego użytkownika sprzętu. Bez tego sprzęt ulegnie szybkiemu zniszczeniu. Należy pamiętać, że praca koparki jest mocno oparta na niwelowaniu tarcia przez olej. W przypadku jego utlenienia i zabrudzenia przestaje on pełnić swoje funkcje. Regularna wymiana filtrów i oleju pozwala zaoszczędzić pieniądze i zwiększa zyski. Wydawałoby się, że wymiana filtrów nie jest konieczna przy każdej okazji wymiany oleju. Jednak, czy mała oszczędność eksploatacyjna nie przyniesie straty, gdy koparka gąsienicowa będzie unieruchomiona na czas większego remontu spowodowanego zaniedbaniem? Lub na odwrót, czy małe koszty ponoszone na regularną konserwację nie są niższe niż koszt naprawy? Dodatkowo stale pracująca maszyna to stały przychód przedsiębiorstwa. Koparka, która nie pracuje to strata.